Покривни конструкции

 

Технологиятя  Mitek се състои от: проектиране и фабрично заготвяне на дървени покривни ферми свързани във възлите със специални метални плочи със щамповани зъби (ноктеви планки) Производството на такива конструкции е създадено за  първи път в Северна Америка в средата на миналия век. През последните четиридесет години, иновативната идея беше доразвита в европейските страни (Швейцария, Белгия, Германия).

Съществуващата в продължение на повече от 50 години технологията MiTek Industries се счита за най-перспективната и бързо развиваща се в областта на методите за строителство. Тази технология позволява проектирането и производството в заводски условия, на носещи покривни реброви ферми за почти всеки тип покрив. Покриви изпълнени с ферми, съединени със зъбчати (ноктеви) планки се използват при всички видове сгради, като например: в частни домове, промишлени, селскостопански и спортни съоръжения, включително и реконструкция на стари жилищни сгради, и плоски покриви. Широкият обхват на прилагане, породен от възможността за покриване до 60 метра, без вътрешни стени и опори.

Основните предимства на технологията MiTek:

– Доказаната гарантирана надеждност във всеки възел на ребровата конструкция се постига чрез прилагане на супер модерната софтуерна система MiTek2020, което е невъзможно при традиционните методи на проектиране. – Фабрична обработка на конструкцията: сушене, и импрегниране на дървесината. – Срока  на проектирането и изграждането на конструкцията е  много по-малък в сравнение с традиционните методи за проектиране и строителство.. Така например, в проектирането на покривни конструкции за жилище със застроена площ 250 m2, може да отнеме 3-4 часа, а производството на множеството детаили и възли на цялата конструкция -1 ден.  – Минимални разходи за  труд при монтирането  на покривите, както и за намаляване на общия брой на работниците, участващи в монтирането.

– Възможност за проектиране и производство на покривни конструкции с големи разстояния м/у опорите: може да достигне 60 метра.. Много дългите ферми могат да се изработват на няколко съставни части за по лесно транспортиране ,които се съединяват на обекта.

– Покривната конструкция, изградена по технологията MiTek, имат значително по-малко тегло в сравнение с метални  или бетонни структури. Това спестява материал, като олекотява основите на сградите,а при обновяването на стари плоски покриви и изграждане на тяхно място нов тавански етаж, като по този начин увеличава общата площ на сградата. – Леката конструкция на покрива улеснява монтажа, преместването и съхранението на покривните конструкции, без използването на тежки строителни съоръжения. – Няма отпадъци, които неизбежно се появят по време на строителството използват традиционни техники.

Компютърно проектиране на покривни конструкции   

Изчисляване на фермите се извършва чрез софтуер на фирма Mitek. Програмата за изчисляване на фермите  е интегрирана система за обработка на поръчки, така че да се  получат работни чертежи за производство на ферми, изчисляването на потреблението на основни материали, както и за определяне на цената. С помощта на Mitek опитен дизайнер може да направи пълно изчисляване на покрива в рамките на един работен ден.

Производство на покривни конструкции Производството на  ферми и свързващи елементи се извършва с помощта на специализирано оборудване, основните компоненти, от които са: Циркуляр с цифрово управление за ъглово разкрояване на посочените в чертежите детайли. Преса за набиване на ноктевите плочи в дървесината. Сушилна камера за дървесина с компютърно управление. Инсталация за вакуумна импрегнация.

За производството на конструкциите се използва иглолистна дървесна, първо и второ качество. Покривни конструкции за големи премоствания,  се изработват от дървен материал с дебелина  50-80 мм и ширина до 240 mm. За покривни конструкции с по-малък диапазон, може да използвате дебелина 40 mm. Всички конструкции, произведени в заводски условия, третирани срещу пожар и гниене със специални препарати.Свързващите ноктеви плочи са направени от поцинкована стомана с различна дебелина. Най-често използваните дебелини са 1-2 мм. Фирма Еврохолц ООД гр.Ген.Тосшево има  екип от опитни конструктори, и разполага със собствени производствени мощности за производство на покривни конструкции за различни цели.

Монтиране на фабрично заготвени конструкции

Покривната конструкция, изградена по технологията Mitek, изискват много по-малко труд и време на строителната площадка, отколкото традиционхия метод за изработка на покривна конструкция. Вече готовите ферми се  доставят на строителни обекти. Много-обемните покривни конструкции могат да бъдат произведени и доставени за монтаж под формата на монтажни елементи.. Цялата конструкция сe сглобява на обекта и се монтира на проектното и место. За сглобяването на готовия покрив не се изисква наличието на квалифицирани работници, както и подемни съоръжения – в повечето случаи, инсталацията се извършва ръчно.

 Ръчно монтиране
Покривни конструкции на Къщи

Мансардни конструкции

Мансардното покривно строителство има редица предимства, които са довели до нарастване на популярността му в нашата страна: позволява да се увеличи площта на жилишето, без да се застрояват нови територии и да се използват готови инфраструкторни и инженерни мощности. допринася за обновяване и усъвършенстване на съществуващият жилищен фонд повишаване на плътността на застрояване.дава възможност да се надстроява без обитателите да напущат сградата. минимизира срок за строителство под «ключ» на 2-3 – месеца; намалява разходите за строителство до 2-3 пъти; топлоизолацията на помещенията, е обикновено няколко пъти по-добра от къщи, строени от традиционните методи; постигнати значителни икономии на материални ресурси; мансардния етаж, може да се изгради без участието строителни машини.

Фирма „Еврохолц” има практически опит в пресмятането и изготвянето на големи реброви конструкции,които могат да се използват при строителството на: спортни зали,складове,хангари,производствени халета,търговски обекти,обекти с културно битово предназначение и др.

Спортни съоръжения

Промишлени сгради